Ghế xoay nhân viên SG532
520 x 610 x H780--900mm
Chưa VAT: 665,000 đ
Có VAT 10%: 731,500 đ
G894M Ghế khung thép mạ
W515 x D525 x H790mm
Chưa VAT: 390,000 đ
Có VAT 10%: 429,000 đ
Ghế nhân viên Hòa Phát SG550K-Z01
400 x 530 x H870--990mm
Chưa VAT: 425,000 đ
Có VAT 10%: 467,500 đ
Ghế nhân viên không tay Hòa Phát SG550K
500 x 530 x H870--990
Chưa VAT: 425,000 đ
Có VAT 10%: 467,500 đ
Ghế nhân viên Hòa Phát SG525H
W550 x D530 x H850 ÷ 980 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Ghế nhân viên Hòa Phát SG526H
W590 x D570 x H900 ÷ 1030 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Ghế nhân viên Hòa Phát SG527H-2C
W600 x D580 x H900 ÷ 1030 mm
Chưa VAT: 700,000 đ
Có VAT 10%: 770,000 đ
Ghế nhân viên Hòa Phát SG528H
W600 x D560 x H1000 ÷ 1130 mm
Chưa VAT: 750,000 đ
Có VAT 10%: 825,000 đ
Ghế nhân viên Hòa Phát SG550H
W560 x D530 x H880 ÷ 1010 mm
Chưa VAT: 446,000 đ
Có VAT 10%: 490,600 đ
Ghế nhân viên Hòa Phát SG555K
W440 x D510 x H880 ÷ 1010 mm
Chưa VAT: 480,000 đ
Có VAT 10%: 528,000 đ
Ghế nhân viên Hòa Phát SG555H
W560 x D510 x H880 ÷ 1010 mm
Chưa VAT: 508,000 đ
Có VAT 10%: 558,800 đ
Ghế nhân viên Hòa Phát SG130H
W450 x D540 x H735-880 mm
Chưa VAT: 395,000 đ
Có VAT 10%: 434,500 đ
Ghế nhân viên Hòa Phát SG130H
Ghế nhân viên Hòa Phát SG130K
W420xD530xH750-880mm
Chưa VAT: 370,000 đ
Có VAT 10%: 407,000 đ
Ghế nhân viên Hòa Phát SG130K
Ghế nhân viên Hòa Phát G559H
W560 x D510 x H880-1010 mm
Chưa VAT: 469,000 đ
Có VAT 10%: 515,900 đ
Ghế nhân viên Hòa Phát G559H
Ghế nhân viên Hòa Phát G529H
W455 x D470 x H820-950mm
Chưa VAT: 530,000 đ
Có VAT 10%: 583,000 đ
Ghế nhân viên Hòa Phát G529H
Ghế nhân viên Hòa Phát G528H
W600 x D560 x H1000-1130 mm
Chưa VAT: 800,000 đ
Có VAT 10%: 880,000 đ
Ghế nhân viên Hòa Phát G528H
Ghế nhân viên Hòa Phát G527H
W600 x D580 x H900-1030
Chưa VAT: 676,000 đ
Có VAT 10%: 743,600 đ
Ghế nhân viên Hòa Phát G527H
Ghế nhân viên Hòa Phát G520H
W540 x D530 x H880-1010 mm
Chưa VAT: 530,000 đ
Có VAT 10%: 583,000 đ
Ghế nhân viên Hòa Phát G520H
Ghế nhân viên Hòa Phát G130H
W420 x D530 x H750-880 mm
Chưa VAT: 380,000 đ
Có VAT 10%: 418,000 đ
Ghế nhân viên Hòa Phát G130H

Đối Tác & Liên Kết

  • đối tác 2
  • đối tác 3
  • đối tác 4
  • đối tác 5
  • đối tác 6