Giá kệ siêu thị Hòa Phát GST04
W1000 x D900 x H1800 mm
Chưa VAT: 3,040,000 đ
Có VAT 10%: 3,344,000 đ
GST01 (GST3K1M) giá siêu thị hòa phát
W1000 x D900 x H1500mm
Chưa VAT: 2,635,000 đ
Có VAT 10%: 2,898,500 đ
GST02 (GST3K2)-giá siêu thị hòa phát
W900 x D475 x H1500mm
Chưa VAT: 1,640,000 đ
Có VAT 10%: 1,804,000 đ
GST03 (GST3K3M)-giá siêu thị hòa phát
W900 x D475 x H1800mm
Chưa VAT: 1,950,000 đ
Có VAT 10%: 2,145,000 đ
Giá siêu thị Hòa Phát GST3-K1M
W1000 x D900 x H1500 mm
Chưa VAT: 2,395,000 đ
Có VAT 10%: 2,634,500 đ
Giá siêu thị Hòa Phát GST3-K2M
W900 x D475 x H1500 mm
Chưa VAT: 1,500,000 đ
Có VAT 10%: 1,650,000 đ
Giá siêu thị Hòa Phát GST3-K3M
W900 x D475 x H1800 mm
Chưa VAT: 1,805,000 đ
Có VAT 10%: 1,985,500 đ
Giá siêu thị Hòa Phát GST3-K4M
W1000 x D900 x H1800 mm
Chưa VAT: 2,800,000 đ
Có VAT 10%: 3,080,000 đ
Giá siêu thị Hòa Phát GST3-MT1
W900 x D475 x H1500 mm
Chưa VAT: 2,395,000 đ
Có VAT 10%: 2,634,500 đ
Giá siêu thị Hòa Phát GST3-MT2
W1000 x D900 x H1500 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Giá siêu thị Hòa Phát GST3-MT3
W900 x D475 x H1800 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Giá siêu thị Hòa Phát GST3-MT4
W1000 x D900 x H1800 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Thanh treo Hòa Phát
WФ6 x D400 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Giỏ sắt Hòa Phát 1
W862 x D425 x H200 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Giỏ sắt Hòa Phát 2
W962 x D425 x H200 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0

Đối Tác & Liên Kết

  • đối tác 2
  • đối tác 3
  • đối tác 4
  • đối tác 5
  • đối tác 6