Bàn làm việc chân sắt

Bàn hội trường khung thép BHT512
W1200 x D500 x H750 mm
Chưa VAT: 780,000 đ
Có VAT 10%: 858,000 đ
BOV-1207BC bàn làm việc nội thất xuân hoà
1200x700x750mm
Chưa VAT: 819,000 đ
Có VAT 10%: 900,900 đ
BOV-1207B-vàng- bàn làm việc chân sắt
1200x700x750mm
Chưa VAT: 740,000 đ
Có VAT 10%: 814,000 đ
BOV-1207B bàn gấp chân sắt
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 740,000 đ
Có VAT 10%: 814,000 đ
Bàn gấp chân sắt BG05-516
W1600 x D500 x H750mm(gỗ dầy 18mm)
Chưa VAT: 695,000 đ
Có VAT 10%: 764,500 đ
Bàn chân sắt FAMI TV1414SL-R
W1400 x D1400 x H750mm
Chưa VAT: 2,290,000 đ
Có VAT 10%: 2,519,000 đ
Bàn chân sắt FAMI TV1414SL-L
W1400 x D1400 xH750 mm
Chưa VAT: 2,290,000 đ
Có VAT 10%: 2,519,000 đ
Bàn chân sắt FAMI TV1608S
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1,840,000 đ
Có VAT 10%: 2,024,000 đ
Bàn chân sắt FAMI TV1607S
W1600 xD 700 x H750 mm
Chưa VAT: 1,730,000 đ
Có VAT 10%: 1,903,000 đ
Bàn chân sắt FAMI TV1407S
Rộng1400 xSâu 700 xCao 750 mm
Chưa VAT: 1,680,000 đ
Có VAT 10%: 1,848,000 đ
Bàn chân sắt TV1207S
Rộng1200 xSâu700 xCao750 mm
Chưa VAT: 1,575,000 đ
Có VAT 10%: 1,732,500 đ
Bàn chân sắt TV1206S
Rộng1200 xSâu600 xCao750 mm
Chưa VAT: 1,470,000 đ
Có VAT 10%: 1,617,000 đ
Bàn lượn chân sắt FAMI OV1414SL1-R
Rộng1400 xsâu1400 xCao750 mm
Chưa VAT: 2,520,000 đ
Có VAT 10%: 2,772,000 đ
Bàn lượn chân sắt FAMI OV1414SL1-L
Rộng1400 xSâu1400xCao750 mm
Chưa VAT: 2,520,000 đ
Có VAT 10%: 2,772,000 đ
Bàn chân sắt FAMI OV1608S
Rộng1600xSâu800xCao750 mm
Chưa VAT: 1,575,000 đ
Có VAT 10%: 1,732,500 đ
Bàn chân sắt FAMI OV1607S
Rộng1600xSâu700xCao750 mm
Chưa VAT: 1,470,000 đ
Có VAT 10%: 1,617,000 đ
Bàn chân sắt FAMI OV1206S
Rộng1200xSâu600xCao750 mm
Chưa VAT: 1,150,000 đ
Có VAT 10%: 1,265,000 đ
Bàn làm viêc lượn phải RH1414SL1-R
Rộng1400xSâu1400xCao750 mm
Chưa VAT: 2,890,000 đ
Có VAT 10%: 3,179,000 đ
Bàn lượn hộc liền RH1414SL1-L
Rộng1400xSâu1400xCao750 mm
Chưa VAT: 2,890,000 đ
Có VAT 10%: 3,179,000 đ
Bàn chân sắt LC120
W1200 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 2,250,000 đ
Có VAT 10%: 2,475,000 đ
HU18M Bàn làm việc chân sắt
W1800 x D700 x H750 mm(Gía chưa bao gôm hộc và bàn phím)
Chưa VAT: 1,280,000 đ
Có VAT 10%: 1,408,000 đ
HU18C2M Bàn làm việc mặt gỗ Melamine
W1800 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,280,000 đ
Có VAT 10%: 1,408,000 đ
HU18C2L Bàn làm việc mặt gỗ Laminate
W1600 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 1,515,000 đ
Có VAT 10%: 1,666,500 đ
HU16M Bàn làm việc mặt gỗ Melamine
W1600 x D700 x H750 mm(Gía k bao gồm hộc và bàn phím
Chưa VAT: 1,190,000 đ
Có VAT 10%: 1,309,000 đ
HU16C2M Bàn làm việc mặt gỗ Melamine
W1600 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 1,190,000 đ
Có VAT 10%: 1,309,000 đ
HU16C2L Bàn làm việc mặt gỗ Laminate
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,463,000 đ
Có VAT 10%: 1,609,300 đ
Bàn chân sắt Hòa Phát HU14C2L
W1400 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 1,355,000 đ
Có VAT 10%: 1,490,500 đ
Bàn chân sắt HU14M
W1400 x D700 x h750mm(giá chưa bao gồm hộc và bàn phím)
Chưa VAT: 1,102,000 đ
Có VAT 10%: 1,212,200 đ
Bàn chân sắt Hòa Phát HU14C2M
W1400 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 1,102,000 đ
Có VAT 10%: 1,212,200 đ
HU12M Bàn làm việc mặt gỗ Melamine
W1200 x D700 x H750mm(giá chưa bao gồm hộc+ bàn phím)
Chưa VAT: 930,000 đ
Có VAT 10%: 1,023,000 đ
HU12SL Bàn làm việc mặt gỗ Lamilate
W1200 x D600 x H750mm(Gía k bao gồm hộc và bàn phím)
Chưa VAT: 1,164,000 đ
Có VAT 10%: 1,280,400 đ
HU12SM Bàn làm việc mặt gỗ Melamine
W1200 x D600 x H750mm(Gía k bao gồm hộc và bàn phím)
Chưa VAT: 890,000 đ
Có VAT 10%: 979,000 đ

Đối Tác & Liên Kết

  • đối tác 2
  • đối tác 3
  • đối tác 4
  • đối tác 5
  • đối tác 6