Sự lựa chọn hoàn hảo của bạn

Sản phẩm chính hãng Bánh Trung Thu Kinh Đô

Tư vấn chọn bánh nhiệt tình, chu đáo

Mức chiết khấu cao nhất khu vực Miền Bắc

Bánh Tr Nho

Bánh Tr Nho

Tượng trưng cho “Trăng trên đất kinh thành Thăng Long”, là một sản phẩm khẳng định công nghệ chế biến tuyệt vời của Hữu Nghị. Tượng trưng cho “Trăng trên đất kinh..

Bánh Miki Trung Thu

Bánh Miki Trung Thu

Tượng trưng cho “Trăng trên đất kinh thành Thăng Long”, là một sản phẩm khẳng định công nghệ chế biến tuyệt vời của Hữu Nghị. Tượng trưng cho “Trăng trên đất kinh..

Hạt sen trà xanh

Hạt sen trà xanh

Tượng trưng cho “Trăng trên đất kinh thành Thăng Long”, là một sản phẩm khẳng định công nghệ chế biến tuyệt vời của Hữu Nghị. Tượng trưng cho “Trăng trên đất kinh..

Hạt sen trà xanh

Hạt sen trà xanh

Tượng trưng cho “Trăng trên đất kinh thành Thăng Long”, là một sản phẩm khẳng định công nghệ chế biến tuyệt vời của Hữu Nghị. Tượng trưng cho “Trăng trên đất kinh..

Thập cẩm lạp xưởng

Thập cẩm lạp xưởng

Tượng trưng cho “Trăng trên đất kinh thành Thăng Long”, là một sản phẩm khẳng định công nghệ chế biến tuyệt vời của Hữu Nghị. Tượng trưng cho “Trăng trên đất kinh..

Socola hạnh nhân

Socola hạnh nhân

Tượng trưng cho “Trăng trên đất kinh thành Thăng Long”, là một sản phẩm khẳng định công nghệ chế biến tuyệt vời của Hữu Nghị. Tượng trưng cho “Trăng trên đất kinh..

Đậu xanh - lá dứa

Đậu xanh - lá dứa

Tượng trưng cho “Trăng trên đất kinh thành Thăng Long”, là một sản phẩm khẳng định công nghệ chế biến tuyệt vời của Hữu Nghị. Tượng trưng cho “Trăng trên đất kinh..

Bánh nhân đậu xanh

Bánh nhân đậu xanh

Tượng trưng cho “Trăng trên đất kinh thành Thăng Long”, là một sản phẩm khẳng định công nghệ chế biến tuyệt vời của Hữu Nghị. Tượng trưng cho “Trăng trên đất kinh..

Đối Tác & Liên Kết