Rosa BlueBerry Boutique

Ngôi Nhà Miss TuTi

Ngôi Nhà Miss TuTi
300,000 đ
Danh Mục : Bánh Đông Sương
Bánh Tiramisu kích thước 16cm (giá như trên website) Bánh kích thước 23cm giá 600,000 đ (liên hệ để đặt hàng) Giá đã bao gồm phí giao trong nội thành
Đặt Hàng

Thông Tin Chi Tiết

Bánh Tiramisu kích thước 16cm (giá như trên website)  Bánh kích thước 23cm  giá 600,000 đ (liên hệ để đặt hàng)  Giá đã bao gồm phí giao trong nội thành

Bánh Tiramisu kích thước 16cm (giá như trên website)  Bánh kích thước 23cm  giá 600,000 đ (liên hệ để đặt hàng)  Giá đã bao gồm phí giao trong nội thành

Bánh Tiramisu kích thước 16cm (giá như trên website)  Bánh kích thước 23cm  giá 600,000 đ (liên hệ để đặt hàng)  Giá đã bao gồm phí giao trong nội thành

Bánh Tiramisu kích thước 16cm (giá như trên website)  Bánh kích thước 23cm  giá 600,000 đ (liên hệ để đặt hàng)  Giá đã bao gồm phí giao trong nội thành

Bánh Tiramisu kích thước 16cm (giá như trên website)  Bánh kích thước 23cm  giá 600,000 đ (liên hệ để đặt hàng)  Giá đã bao gồm phí giao trong nội thành

Bánh Tiramisu kích thước 16cm (giá như trên website)  Bánh kích thước 23cm  giá 600,000 đ (liên hệ để đặt hàng)  Giá đã bao gồm phí giao trong nội thành

Bánh Tiramisu kích thước 16cm (giá như trên website)  Bánh kích thước 23cm  giá 600,000 đ (liên hệ để đặt hàng)  Giá đã bao gồm phí giao trong nội thành

Bánh Tiramisu kích thước 16cm (giá như trên website)  Bánh kích thước 23cm  giá 600,000 đ (liên hệ để đặt hàng)  Giá đã bao gồm phí giao trong nội thành

Sản Phẩm Liên Quan

Giỏ Hàng

Tổng Cộng: